Polityka prywatności

W poniższym dokumencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej RODO) chcielibyśmy poinformować o zasadach gromadzenia danych osobowych oraz sposobach ich wykorzystania.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny https://viby.pl podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych jest Dawid Cichowicz, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w woj. Łódzkim, pow. Łódzki, gm. Łódź, miejsc. Łódź, ul. Wodna 23, nr 76, 90-024, kontakt e-mail: biuro@viby.pl, NIP: 5542983013 (dalej Administrator).

Cele wykorzystywania danych Użytkownika
Administrator administrując portal https://viby.pl gromadzi dane osobowe Użytkownika w celu prawidłowego wykonania umów zawartych w ramach sklepu internetowego, których dokonuje on za pośrednictwem serwisu https://viby.pl
Dane Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu zarejestrowania się w serwisie, przetwarzania i wysyłki zamówień składanych w serwisie https://viby.pl dokonania rozliczeń, korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenta, obsługiwania zapytań. Dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą zostać także wykorzystane w ramach marketingu i konkursów, o ile Użytkownik wyraził na to dodatkową zgodę. Ponadto dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą zostać wykorzystane w przypadku podejrzenia oszustwa i wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Pobieramy następujące informacje:
• imię i nazwisko,
• adres dostawy towaru, kraj
• adres e-mail,
• informacje na temat dokonywanych zakupów,
• informacje finansowe i transakcyjne,
• informacje handlowe,
• dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika

Dane podawane opcjonalnie przez Użytkownika:
• numer telefonu
• PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
• NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

Czas przetwarzania danych osobowych
Zbierane przez Administratora dane osobowe są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika w serwisie https://viby.pl. Usuniecie konta następuję na żądanie Użytkownika, wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź żądania przez Użytkownika ich usunięcia. W serwisie https://viby.pl pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami a także w związku z obowiązującymi Administratora przepisami prawa.

Podmioty, którym przekazywane są dane Użytkownika
Dawid Cichowicz prowadzący działalność gospodarczą prowadzi sprzedaż za pośrednictwem serwisu https://viby.pl w którym Użytkownik dokonuje zakupów bezpośrednio na witrynie. Administrator może powierzyć przechowywanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem, z zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, w szczególności zewnętrznym dystrybutorom w celu dostarczenia zamówionych towarów i informowania o dostawach. Dane mogą być przekazywane zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak i wiadomości SMS.
Dalej, odbiorcą danych osobowych dotyczących Użytkownika jest biuro rachunkowe, z którym Dawid Cichowicz prowadzący działalność gospodarczą ma podpisaną umowę o świadczenie usług księgowych.
Funkcję administratora danych pełni Dawid Cichowicz.
Dane osobowe dotyczące Użytkowników nie są przechowywane i przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Firma nie zbiera wrażliwych danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Użytkownikowi następujące prawa:

1. Użytkownikowi, którego dane osobowe zbiera Dawid Cichowicz prowadzący działalność gospodarczą, zawsze przysługuje prawo sprzeciwu wobec ich gromadzenia. Sprzeciw nie wpływa na już dokonane czynności.

2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez podania przyczyny, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawiem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dotyczące go dane firma zebrała, jak również prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Użytkownikowi na mocy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. W obu sytuacjach Użytkownik powinien skontaktować się z Dawidem Cichowiczem prowadzącym działalność gospodarczą, przesyłając e-mail na adres: biuro@viby.pl

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy.

5. W każdej chwili Użytkownik może zażądać informacji o zakresie przetwarzanych przez nas jego danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy poprzez portal internetowy https://viby.pl. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Kontakt w sprawie danych osobowych
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłosić do Administratora w wybrany przez Użytkownika sposób:
1. wiadomość mail : biuro@viby.pl
2. przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://viby.pl.
4. listownie na adres ul. Wodna 23/76, 90-024 Łódź.


Pliki cookie
Korzystając z witryny https://viby.pl użytkownik akceptuje stosowanie przez nas plików cookie. Pliki cookie (ciasteczka) są niewielkimi informacjami tekstowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika celem ustalenia, w jaki sposób korzysta on witryny w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Pliki cookie nie są programami i nie zawierają wirusów.

Cel stosowania plików cookie
• • W celu podniesienia jakości korzystania ze strony przez Użytkownika
• • Dopasowania treści i oferty do preferencji Użytkownika
• • Rozpoznania Użytkownika podczas kolejnych wizyt
• • Realizacji zamówień
• • W celach statystycznych i analizy ruchu w naszej witrynie internetowej

Piliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub poprzez korzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

W przypadku usunięcia plików cookie i wstrzymania ich przechowywania w przeglądarce przez Użytkownika, nie jesteśmy w stanie zapewnić optymalnej jakości korzystania z serwisu https://viby.pl.
Zbiornik do morsowania | Ice Box to rozwiązanie na miarę XXI wieku, które pozwoli Ci zażywać lodowych kąpieli gdziekolwiek i kiedykolwiek.

Niewiarygodnie łatwy w obsłudze, komfortowy i stylowy.
Sklep
Copyright © 2024 Viby | Wszelkie Prawa zastrzeżone
Koszyk
  • No products in the cart.
entercart
0